Välkommen till Thorsteel

Välkommen till Thorsteel, ett skandinaviskt företag inom konstruktion, tillverkning och leverans av rostfria produkter i de nordiska länderna.

Vi är specialiserade på tillhandahållande av högeffektiva, kostnadseffektiva tjänster och är inriktade på att framställa och designa den högsta möjliga kvaliteten och standarden vid konstruktion och tillverkning av måttbeställda produkter för livsmedels-, mejeri-, kemi-, bio- och läkemedelsindustrin. 

Vårt team diskuterar gärna potentiella projekt och kan besöka er för att ta fram den bästa tekniska lösningen för er. Anförtro er till oss med er specialdesign i rostfritt stål eller speciallegeringar!

ISO 9001   ISO 3834-2