Kvalitet

ISO 9001  ISO 3834-2

Vi på Thorsteel anser att bra teamwork är avgörande i utvecklingsskedet för varje unikt projekt. 

Med vår expertis i konstruktion och tillverkning strävar vi oavbrutet mot att överträffa våra kunders förväntningar och vi är stolta över att kunna förstå deras individuella behov och tekniska krav.

Input från våra kunder är vår inspiration och motivation.

Se även vår Ledningspolicy.

Vi förbinder oss att leverera våra produkter vid avtalad tidpunkt med begärd kvalitetsnivå.

Våra svetsare är kvalificerade i enlighet med standard EN ISO 9606-1:2017 och vi använder endast material som uppfyller tillämpliga standarder och kundernas krav.

Thorsteels svetsledningssystem är certifierat i enlighet med ISO 3834-2:2005 av Bureau Veritas Estonia och ledningssystemet uppfyller ISO 9001:2015 kraven från Bureau Veritas Estonia.