Ledningspolicy

Thorsteel förbättrar fortlöpande sitt ledningssystem och produktkvaliteten för att möta kraven från kunder och övriga intressenter. 

Vårt mål är att åstadkomma ett förtroendefullt samarbete med våra kunder, leverera produkter och tjänster som uppfyller kraven, alltid vid rätt tidpunkt. 

Thorsteel följer dessa principer i sin verksamhet:

  • Vi utvecklar design och kvalitet för våra produkter och tjänster grundat på våra kunders återkoppling och på marknadens förväntningar
  • Vi förbättrar konsekvent våra processer för att säkerställa rätt produktkvalitet i en säker arbetsmiljö
  • Vi förebygger förorening, reducerar materialförbrukning där det är möjligt och efterlever all tillämplig lagstiftning 
  • Vi förebygger person- och hälsoskador
  • Vi mäter och spårar våra produkter, tjänster och processer
  • Vi stöttar våra anställda i deras personliga utveckling
  • Vi förbättrar vår effektivitet genom förbättrade tillverkningsprocesser och minskat avfall
  • Vi sätter regelbundet upp specifika mål och övervakar hur dessa uppnås