Juhtimispõhimõtted

Thorsteel parendab pidevalt oma juhtimissüsteemi ja toodete kvaliteeti, et täita klientide ja teiste huvipoolte nõudmisi.

Meie eesmärgiks on saavutada kliendiga usaldusväärne partnerlussuhe tarnides õigeaegselt nõudmistele vastavaid tooteid ja teenuseid.

Thorsteelil on järgmised juhtpõhimõtted:

  • parendame toodete disaini, kvaliteeti ja teenuseid tuginedes klientide tagasisidele ja turu ootustele
  • parendame oma protsesse järjepidevalt, et tagada õige toodete kvaliteet turvalises töökeskkonnas
  • ennetame saastamist, vähendame võimalusel materjalide tarbimist ning järgime kõikide kohaldatavate õigusaktide nõudeid
  • ennetame vigastuste ja tervisekahjustuste teket
  • mõõdame ja jälgime tooteid, teenuseid ja protsesse
  • toetame töötajaid nende pidevas arengus
  • tõstame efektiivsust parendades tootmisprotsesse ja vähendades raiskamist
  • püstitame regulaarselt konkreetseid eesmärke ja jälgime nende saavutamist