Styringspolicy

Thorsteel forbedrer kontinuerlig sitt styringssystem og sin produktkvalitet for å imøtekomme kravene fra kunder og andre interessenter.

Vårt mål er å oppnå et tillitsfullt partnerskap med våre kunder, og levere kravssvarende produkter og tjenester til rett tid.

Thorsteel følger disse prinsippene i sine aktiviteter:

  • Vi utvikler designet og kvaliteten på våre produkter og tjenester basert på våre kunders tilbakemelding og markedets forventninger.
  • Vi forbedrer våre prosesser kontinuerlig for å sikre riktig produktkvalitet i et trygt arbeidsmiljø.
  • Vi hindrer forurensning, reduserer materialforbruket når mulig og overholder alle lovpålagte krav.
  • Vi unngår person- og helseskader.
  • Vi måler og sporer våre produkter, tjenester og prosesser.
  • Vi støtter våre ansatte i deres pågående utvikling.
  •  Vi forbedrer vår effektivitet ved å forbedre produksjonsprosessene og redusere avfallsproduksjonen.
  • Vi setter regelmessige spesifikke mål og overvåker måloppnåelsen.